ADER 6.3.16

Determinarea vulnerabilității agroecosistemului viticol la atacul speciilor de insecte invazive alogene (cicade, drosofile, molii) și a unor boli criptogamice (putregai negru și cenușiu) şi elaborarea de măsuri corespunzătoare de management, în vederea sporirii toleranței la impactul negativ al schimbărilor climatice

Identitate

Cod ADER: 6.3.16.
Contract de finanțare: 6.3.16/18.07.2023

Buget: 1.400.000 Lei

Autoritate contractanta

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Finanțare

Buget de Stat - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - în cadrul Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2023-2026, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2026"

Perioada deFinanțare: 2023 - 2026

Director de proiect: Dr. CHIRECEANU Constantinaf

ICDPP & ICDVV, SCDVVM,SCDVVO

Proiectul de față își propune formarea unei rețele de puncte de supraveghere a agroecosistemului viticol cu instrumente specifice în vederea interceptării timpurii a speciilor străine invazive, colectarea, identificarea, inventarierea și alcătuirea listelor de specii invazive străine pe zone de studiu, elaborare fișe dăunători invazivi și agenți patogeni, elaborare studii de estimare anticipată a riscului de dăunare/răspândire si, elaborare studii de estimare a căilor principale de pătrundere/răspândire, (vi)elaborare set măsuri corespunzătoare de management a invazivelor și agenților patogeni, bază date, hărți de prezentă/răspândire, (viii)modele statistico-matematice de răspândire a speciilor invazive pe baza condițiilor climatice, diseminare rezultate 

Membri Proiect

Parteneri proiect

Coordonator Proiect

Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecția Plantelor Bucureșt

Responsabil de proiect

Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Valea Călugăreasca

Județul Prahova

Responsabil de proiect

Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Odobești

Județul Vrancea

Responsabil de proiect

Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Miniș

Județul Arad